Mikrobiologija

POPIS MIKROBIOLOŠKIH PRETRAGA:

1.BAKTERIOLOŠKE pretrage:

- IZOLACIJA I IDNETIFIKACIJA PATOGENIH BAKTERIJA IZ:
a) uzoraka stolice
b) uzoraka dišnog sustava
c) uzoraka spolno-mokraćnog sustava
d) uzoraka rana, punktata, krvi, likvora i drugih biopata

 • ISPITIVANJE OSJETLJIVOSTI BAKTERIJSKIH IZOLATA NA ANTIBIOTIKE DIFUZIJSKOM METODOM – ANTIBIOGRAM
 • BAKTERIJSKA OBRADA UZORAKA RAZLIČITIH MATERIJALA U CILJU NADZORA NAD BOLNIČKIM INFEKCIJAMA
 • KONTROLA POSTUPAKA STERILIZACIJE PROVEDENOG SUHIM STERILIZATOROM I AUTOKLAVOM

2. SEROLOŠKE pretrage:

AST-0
Latex RF
Waaler Rose
CRP ( C reakt. Protein )
Paul-Bunnel test

3. STOLICE:

- PRETRAGA STOLICE NA salmonele, šigele, jersinije, enteropatogene E. Coli, kampilobakter.vibrio kolere, rota i adeno viruse, ciste i jaja crijevnih helminita, kriptosporidije

Molimo na uputnici označiti željenu pretragu.

UZORAK STOLICE: potrebna su 2-3 ml uzorka tekuće stolice ili 1-2 g uzorka čvrste stolice ( veličina lješnjaka ) u sterilnoj posudici. U slučaju kolere postupiti prema dogovoru sa HEO službom.

PERIANALNI OTISAK: predmetno stakalce s ljepljivom trakom

- otisak uzeti u jutro nakon ustajanja a prije pranja i kupanja, ljepljivu traku odlijepiti sa stakalca, raširiti gluteuse i nalijepiti traku preko perianalnih nabora uz blago pritiskanje.
Traku skinuti i nalijepiti ponovo na stakalce.

4. DIŠNI SUSTAV:

OBRISAK ŽDRIJEL, TONZILA, NOSA: dostaviti unutar dva sata od uzimanja ili unutar 24 sata ako je uzeto na transportnoj podlozi. (pohranjeno na sobnoj temperaturi).
SPUTUM: najpogodniji uzorak je jutarnji iskašljaj. Bolesnik treba orati zube četkicom.

Bez zubne paste i isprati usta vodom, duboko se nakašljati i izbaciti iskašljaj u sterilnu posudu – uzorak dostaviti u roku od 2 sata.
TUBERKULOZU NE RADIMO.

5. RANE, ulkusi, apscesi i dekubitusi:

Ranu, ulkus, apsces i dekubitus treba očistiti sterilnom fiziološkom otopinom, o okolnu kožu sa 76%-tnim alkoholom. Kruste i nekrotično tkivo treba odstraniti.

Uzorak treba uzeti s odgovarajućeg mjesta – s ruba rane, uz stjenke apscesa.
Za dokaz uzročnika mogu se koristiti aspirati uz rub rane ili apscesa, komadići tkiva ili stjenke apscesa – obrisak centra rane ima najmanju diagnostičku vrijednost.

Uzorke treba dostaviti odmah u laboratorij ili unutar 24h ako je uzeto na transportnoj podlozi ( sobna temperatura )

Na uputnici navesti - vrstu uzorka, mjesto odakle je uzeto, koja se pretraga traži ( npr. Izolacija aerobnih ili anaerobnih bakterija, izolacija kvasaca i plijeni, dokaz MRSA )

6. URIN (MOKRAĆA)

 • treba uzeti srednji mlaz prve jutarnje mokraće ili urin nakon 3-4 sata od zadnjeg uriniranja
 • prije uzimanja uzorka mokraće potrebno je oprati vanjsko spolovilo toplom vodom i sapunom, ispustiti prvi mlaz mokraće u toalet i izmokriti oko 50ml u neprekinutom mlazu u sterilnu posudicu. Čvrsto zatvoriti posudicu poklopcem ne dotičući ga prstima s unutrašnje strane.
 • dostaviti u laboratorij unutar dva sata
 • postupak uzimanja mokraće za mikoplazmu i ureaplazmu isti je, osim što je potrebno uzeti prvi mlaz prve jutarnje mokraće.

OBRISAK CERVIKSA, VAGINE, URETRE I UZORAK EJAKULATA

 • obriske iz spolnomokraćnog sustava kod žena uzima ginekolog a kod muškaraca urolog.
 • set za klamidije i mikoplazme uz predočenje uputnice podiže se u mikrobiološkom laboratoiju.
 • uzorak ejakulata dostaviti u sterilnoj posudici najkasnije dva sata od uzimanja ( važno, jer u ejakulatu tražimo upalne stanice!)

7. KRV

UZORAK KRVI ZA SEROLOŠKU PRETRAGU: uzeti do 10ml krvi na tašte bez anzikoagulansa. Može se dostaviti i serum.

UZORAK KRVI ZA PARAZITOLOŠKU PRETRAGU:

 • za izradu preparata krvnog razmaza kapnuti kap iz jagodice prsta na rub čistog predmetnog stakalca, drugim stakalcem pod kutom od 45 stupnjeva razvući kap krvi u jednom potezu. Osušiti na zraku i poslati u laboratorij.
 • za izradu preparata guste kapi potrebno je na sredinu predmetnog stakalca kapnuti 2-3 kapi krvi i vrhom drugog stakalca spijiti kapi u krug promjera 1,0cm.
  Osušiti na zraku i poslati u laboratorij.

UZORAK KRVI ZA HEMOKULTURU

 • treba uzeti venepunkcijom u trenutku porasta temperature te odmah ucjepiti u tekuće hranilište ( aerobi, anaerobi ) i dostaviti odmah u laboratorij. Ako to nije moguće ostaviti na sobnoj temperaturi i prvom zgodom dostaviti u laboratorij.

UZORAK LIKVORA UZIMA SE U BOLNIČKOJ USTANOVI

 • za bakteriološku pretragu uzima se 1ml likvora i odmah dostavlja u sterilnoj posudici

UZORAK PLEURALNE, PERITONEJSKE I ZGLOBNE TEKUĆINE

 • najmanje 1ml uzorka u sterilnoj epruveti odmah poslati u laboratorij

UZORAK ASPIRATA BRONHA

 • treba poslati što veću količinu uzorka uz što manji sadržaj anestetika te što prije dostaviti u laboratorij

BRIS SPOJNICE OKA

 • za svako oko koristiti poseban bris i dostaviti u laboratorij unutar dva sata ili 24h ako je uzeto na transportnoj podlozi
 • set za klamidiju se uzima uz predočenje uputnice u mikrobiološkom laboratoriju