RASPORED CIJEPLJENJAPROTIV COVID-A U  VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI - MJESEC STUDENI
Red. Br. Lokacija Raspored cijepljenja po danima  Raspored cijepljenja po satima Napomena
1. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 06.11.2023. 12:30-14:30 PFIZER
2. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 08.11.2023. 9-11 PFIZER
3. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 13.11.2023. 12:30-14:30 PFIZER
4. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 15.11.2023. 9-11 PFIZER
5. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 20.11.2023. 12:30-14:30 PFIZER
6. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 22.11.2023. 9-11 PFIZER
7. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 27.11.2023. 12:30-14:30 PFIZER
8. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 29.11.2023. 9-11 PFIZER
Cijepljenje u ispostavi Županja, Franje Račkoga 32, provodi se prema prethodnom dogovoru na telefon 833-834
VAŽNO: CIJEPLJENJE SE PROVODI I U SVIM ORDINACIJAMA OBITELJSKE MEDICINE U DOGOVORU SA SVOJIM LIJEČNICIMA