Početak provedbe projekta: Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Zavodu za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije

U srpnju 2023. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske, čime je započela provedba projekta ukupne vrijednosti  254.097,24 €, a koja  završava u listopadu 2025. godine. Projekt je financiran sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. u okviru ograničenog Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1. R3.-I1, Centralno financiranje specijalizacija. Za uspješnu provedbu projekta zadužen je Zavod u suradnji s Razvojnom agencijom Vukovarsko-srijemske županije.

Projekt je usmjeren na dvije primarne aktivnosti,  specijalističko usavršavanje iz područja epidemiologije te iz područja školske i adolescentne medicine, a sve  s ciljem poboljšanja i unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite kroz dostatnu popunjenost mreže javne zdravstvene službe na području Vukovarsko-srijemske županije.

Po završetku specijalističkog usavršavanja specijalisti će biti sposobni doprinijeti stvaranju, primjeni i prijenosu novih medicinskih znanja i iskustava te sudjelovati u provedbi programa specijalizacije i uže specijalizacije.

Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije, dr. med. spec. epidemiolog Kata Krešić,  ističe kako Zavod kontinuirano ulaže u jačanje kompetencija svojih zaposlenika stoga i ovaj projekt vidi kao izvrsnu priliku kojom su osigurana sredstva za  stručno usavršavanje doktora medicine iz ovih specifičnih područja, što će rezultirati boljom zdravstvenom zaštitom stanovništva, većom dostupnosti usluga te će doprinijeti općem boljitku i zdravlju stanovništva Vukovarsko-srijemske županije, ali i šire.