• Ostanite kod kuće i fizički se izolirajte od svojih ukućana. Dodatne informacije o kućnoj izolaciji tijekom bolesti COVID-19 možete naći ovdje
 • Ako ste zaposleni u sustavu zdravstva ili socijalne skrbi (Domovi za starije i nemoćne), odmah obavijestite svojeg poslodavcaodnosno nadležni COVID-19 tim ustanove u kojoj radite, koji će potom kontaktirati teritorijalno nadležnog epidemiologa radi procjene potrebe daljnjeg postupanja unutar kolektiva.
 • Izolacija se odnosi na COVID-19 pozitivne osobe. Trajanje izolacije se određuje prema kriterijima koji su nabrojani u nastavku. Nakon izolacije, osoba nije zarazna za okolinu i ne treba se ponovno testirati na COVID-19.
 • Izolaciji u trajanju od 10 dana podliježu asimptomatske i simptomatske osobe, pri čemu se datum bolesti računa kao nulti dan, a drugi dan kao prvi, dok kod asimptomatskih dan testiranja jest nulti dan, koje:
  • nisu cijepljene,
  • nisu preboljele COVID-19.
 • Izolacija asimptomatskih osoba traje 7 dana, pri čemu se dan testiranja računa kao nulti dan,kao i osoba s blagim do umjerenim oblicima pri čemu se datum bolesti računa kao nulti dan, a drugi dan bolesti prvi dan izolacije, ako su:
  • cijepljene s dvije doze cjepiva koje se prima u dvije doze (primarno cijepljenje),
  • cijepljene s jednom dozom Janssen cjepiva (primarno cijepljenje),
  • docijepljene (primile booster dozu),
  • preboljele COVID-19,
  • preboljele COVID-19 i primarno cijepljene.
 • Obavijestite svoje bliske kontakte o svojoj bolesti odnosno pozitivnom nalazu na COVID-19 te ih uputite da se jave svojem izabranom liječniku radi karantene (samoizolacije).
 • Bliski kontakti su sve osobe s kojima ste bili u kontaktu unutar 48 sati prije pojave prvih simptoma bolesti (odnosno od uzimanja brisa ako nemate nikakve simptome bolesti, a nalaz brisa je pozitivan na SARS-CoV-2) pa sve do trenutka Vašeg odlaska u izolaciju.
 • Osobe koje podliježu samoizolaciji u trajanju od 10 dana od zadnjeg kontakta s Vama su osobe koje dosada nisu cijepljene ili preboljele bolest COVID-19. Ukoliko ste s osobom bili u kontaktu 5. siječnja, tada je osoba u karanteni do 15. siječnja, te 16. siječnja osoba nastavlja svoje uobičajene svakodnevne aktivnosti (posao, škola i dr.) pod uvjetom da tijekom karantene nije razvila nikakve simptome bolesti.
 • Osobe koje podliježu samoizolaciji u trajanju od 7 dana od zadnjeg kontakta s Vama su osobe koje su:
  • Preboljele COVID-19 (PCR ili BAT potvrđena SARS-CoV-2 infekcija) prije više od 4 mjeseca,
  • Primarno cijepljene (s 2 doze cjepiva koje se primjenjuju u dvije doze prije više od 4 mjeseca (kod cijepljenih jednom dozom Jannsen cjepiva, prije više od 2 mjeseca),
  • Preboljele bolest COVID-19 i primile jednu dozu cjepiva prije više od 4 mjeseca.
 • Ako osoba razvije simptome, potrebno je testirati brzim antigenskim testom (BAT). U slučaju pozitivnog BAT nalaza, osoba se podvrgava izolaciji u trajanju od sedam dana, pri čemu se dan početka simptoma računa kao nulti dan.
 • Ako su bolesnik i kontakti u zajedničkom kućanstvu bez mogućnosti izolacije bolesnika (npr. oboljelo dijete koje njeguju roditelji), kućni kontakti podliježu karanteni u trajanju od 10 dana nakon što bolesnik ispuni kriterije za završetak izolacije. Ako su kontinuirano u bliskom kontaktu s bolesnikom, to podrazumijeva karantenu od 14, 17 ili 20 dana od datuma obolijevanja bolesnika (broj dana trajanja zaraznosti bolesnika plus 10 dana karantene od posljednjeg dana zaraznosti bolesnika). Ako osobe u karanteni/samoizolaciji razviju simptome bolesti kompatibilne s bolesti COVID-19, treba ih testirati na SARS-CoV-2.
 • Osoba koja je ostvarila bliski kontakt sa zaraznom osobom ne podliježe zdravstvenom nadzoru u karanteni/samoizolaciji ako je:
  • cijepljena protiv bolesti COVID-19 i primila drugu dozu cjepiva unutar 120 dana, pod uvjetom da je prošlo 14 dana od završetka cijepljenja
  • primila jednu dozu Janssen cjepiva unutar 60 dana, pod uvjetom da je prošlo 14 dana od završetka cijepljenja
  • primila booster dozu cjepiva
  • preboljela COVID-19 unutar 120 dana (4 mjeseca)
  • preboljela i završila primarno cijepljenje
  • preboljela i primila jednu dozu cjepiva unutar 4 mjeseca
  • djeca do 18 godina starosti koja su završila primarno cijepljenje
  • djeca koja su preboljela i primila jednu dozu cjepiva.
 • Negativan rezultat testa nema utjecaja na trajanje karantene/samoizolacije.
 • S obzirom na to da cijepljenje ne sprječava u potpunosti mogućnost asimptomatske infekcije i širenje infekcije, cijepljene osobe i one koje su preboljele COVID-19 koje ostvare bliski kontakt s bolesnikom moraju se slijedeća dva tjedna od tog kontakta strogo pridržavati mjera za smanjenje prijenosa kapljičnih infekcija i paziti na eventualnu pojavu simptoma kompatibilnih sa COVID-19 koji bi zahtijevali PCR testiranje, a ako nemaju simptome, preporučamo da se testiraju brzim antigenskim testom 5- 7 dana nakon ostvarivanja bliskog kontakta. Cijepljeni bliski kontakti oboljeloga tijekom dva tjedna nakon kontakta ne smiju sudjelovati u aktivnostima pri kojima se skida maska.
 • Radi praćenja simptoma bolesti i liječenja obratite se obiteljskom liječniku.
 • Digitalnu EU COVID potvrdu možete dobiti u bilo kojoj ljekarni 11 dana od danas (od dana PCR testa).