RASPORED CIJEPLJENJA U  VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI - MJESEC SVIBANJ
Red. Br. Lokacija Raspored cijepljenja po danima  Raspored cijepljenja po satima Napomena
1. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 02.05.2022. 12:30-14:30 J&J, NOVAVAX
2. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 04.05.2022. 15-17 PFIZER
3. EPIDEMIOLOGIJA ŽUPANJA, FRANJE RAČKOGA 32 04.05.2022. 10-12 PFIZER, J&J, NOVAVAX
4. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 04.05.2022. 9-11 PFIZER, J&J, NOVAVAX
5. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 09.05.2022. 12:30-14:30 MODERNA, J&J, NOVAVAX
6. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 11.05.2022. 9-11 PFIZER, MODERNA, J&J, NOVAVAX
7. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 11.05.2022. 15-17 PFIZER
8. EPIDEMIOLOGIJA ŽUPANJA, FRANJE RAČKOGA 32 11.05.2022. 10-12 PFIZER, J&J, NOVAVAX
9. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 16.05.2022. 12:30-14:30 MODERNA, J&J, NOVAVAX
10. EPIDEMIOLOGIJA ŽUPANJA, FRANJE RAČKOGA 32 18.05.2022. 10-12 PFIZER, J&J, NOVAVAX
11. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 18.05.2022. 15 - 17 PFIZER
12. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 18.05.2022. 9-11 PFIZER, MODERNA, J&J, NOVAVAX
13. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 23.05.2022. 12:30-14:30 MODERNA, J&J, NOVAVAX
14. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 25.05.2022. 09-11 PFIZER, MODERNA, J&J, NOVAVAX
16. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 25.05.2022. 15-17 PFIZER
         
VAŽNO: CIJEPLJENJE SE PROVODI I U SVIM ORDINACIJAMA OBITELJSKE MEDICINE U DOGOVORU SA SVOJIM LIJEČNICIMA