RASPORED CIJEPLJENJA U  VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI - MJESEC SIJEČANJ
Red. Br. Lokacija Raspored cijepljenja po danima  Raspored cijepljenja po satima Napomena
1. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 02.01.2023. 12:30-14:30 PFIZER, MODERNA, J&J
2. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 04.01.2023. 9-11 PFIZER, MODERNA, J&J
3. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 09.01.2023. 12:30-14:30 PFIZER, MODERNA, J&J
4. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 11.01.2023. 9-11 PFIZER, MODERNA, J&J
5. EPIDEMIOLOGIJA ŽUPANJA, FRANJE RAČKOGA 32 13.01.2023. 10-12 PFIZER, MODERNA, J&J
6. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 16.01.2023. 12:30-14:30 PFIZER, MODERNA, J&J
7. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 18.01.2023. 9-11 PFIZER, MODERNA, J&J
8. EPIDEMIOLOGIJA ŽUPANJA, FRANJE RAČKOGA 32 20.01.2023. 10-12 PFIZER, MODERNA, J&J
9. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 23.01.2023. 12:30-14:30 PFIZER, MODERNA, J&J
10. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 25.01.2023. 9-11 PFIZER, MODERNA, J&J
11. EPIDEMIOLOGIJA ŽUPANJA, FRANJE RAČKOGA 32 27.01.2023. 10-12 PFIZER, MODERNA, J&J
12. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 30.01.2023. 12:30-14:30 PFIZER, MODERNA, J&J
         
VAŽNO: CIJEPLJENJE SE PROVODI I U SVIM ORDINACIJAMA OBITELJSKE MEDICINE U DOGOVORU SA SVOJIM LIJEČNICIMA