RASPORED CIJEPLJENJA U  VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI - MJESEC TRAVANJ
Red. Br. Lokacija Raspored cijepljenja po danima  Raspored cijepljenja po satima Napomena
1. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 03.04.2023. 12:30-14:30 PFIZER, MODERNA, J&J, SANOFI PASTEUR
2. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 05.04.2023. 9-11 PFIZER, MODERNA, J&J, SANOFI PASTEUR
3. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 12.04.2023. 9-11 PFIZER, MODERNA, J&J, SANOFI PASTEUR
4. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 17.04.2023. 12:30-14:30 PFIZER, MODERNA, J&J, SANOFI PASTEUR
5. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 19.04.2023. 9-11 PFIZER, MODERNA, J&J, SANOFI PASTEUR
6. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 24.04.2023. 12:30-14:30 PFIZER, MODERNA, J&J, SANOFI PASTEUR
7. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 26.04.2023. 9-11 PFIZER, MODERNA, J&J, SANOFI PASTEUR
CIJEPLJENJE U ISPOSTAVI ŽUPANJA VRŠI SE PREMA DOGOVORU. ZA DOGOVOR NAZVATI NA 833-834
CIJEPLJENJE SE PROVODI I U SVIM ORDINACIJAMA OBITELJSKE MEDICINE U DOGOVORU SA SVOJIM LIJEČNICIMA