RASPORED CIJEPLJENJA U  VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI - MJESEC LIPANJ
Red. Br. Lokacija Raspored cijepljenja po danima  Raspored cijepljenja po satima Napomena
1. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 01.06.2022. 9-11 PFIZER, MODERNA, J&J, NOVAVAX
2. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 06.06.2022. 12:30-14:30 PFIZER, MODERNA, J&J, NOVAVAX
3. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 08.06.2022. 9-11 PFIZER, MODERNA, J&J, NOVAVAX
4. EPIDEMIOLOGIJA ŽUPANJA, FRANJE RAČKOGA 32 08.06.2022. 10-12 PFIZER, MODERNA, J&J, NOVAVAX
5. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 13.06.2022. 12:30-14:30 PFIZER, MODERNA, J&J, NOVAVAX
6. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 15.06.2022. 9-11 PFIZER, MODERNA, J&J, NOVAVAX
7. EPIDEMIOLOGIJA ŽUPANJA, FRANJE RAČKOGA 32 15.06.2022. 10-12 PFIZER, MODERNA, J&J, NOVAVAX
8. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 20.06.2022. 12:30-14:30 PFIZER, MODERNA, J&J, NOVAVAX
9. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 27.06.2022. 12:30-14:30 PFIZER, MODERNA, J&J, NOVAVAX
10. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 29.06.2022. 9-11 PFIZER, MODERNA, J&J, NOVAVAX
11. EPIDEMIOLOGIJA ŽUPANJA, FRANJE RAČKOGA 32 29.06.2022. 10-12 PFIZER, MODERNA, J&J, NOVAVAX
         
VAŽNO: CIJEPLJENJE SE PROVODI I U SVIM ORDINACIJAMA OBITELJSKE MEDICINE U DOGOVORU SA SVOJIM LIJEČNICIMA