RASPORED CIJEPLJENJA U  VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI - MJESEC LISTOPAD
Red. Br. Lokacija Raspored cijepljenja po danima  Raspored cijepljenja po satima Napomena
1. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 03.10.2022. 12:30-14:30 PFIZER, MODERNA, J&J
2. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 05.10.2022. 9-11 PFIZER, MODERNA, J&J
3. EPIDEMIOLOGIJA ŽUPANJA, FRANJE RAČKOGA 32 07.10.2022. 10-12 PFIZER, MODERNA, J&J
4. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 10.10.2022. 12:30-14:30 PFIZER, MODERNA, J&J
5. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 12.10.2022. 9-11 PFIZER, MODERNA, J&J
6. EPIDEMIOLOGIJA ŽUPANJA, FRANJE RAČKOGA 32 14.10.2022. 10-12 PFIZER, MODERNA, J&J
7. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 17.10.2022. 12:30-14:30 PFIZER, MODERNA, J&J
8. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 19.10.2022. 9-11 PFIZER, MODERNA, J&J
9. EPIDEMIOLOGIJA ŽUPANJA, FRANJE RAČKOGA 32 21.10.2022. 10-12 PFIZER, MODERNA, J&J
10. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 24.10.2022. 12:30-14:30 PFIZER, MODERNA, J&J
11. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 26.10.2022. 9-11 PFIZER, MODERNA, J&J
12. EPIDEMIOLOGIJA ŽUPANJA, FRANJE RAČKOGA 32 28.10.2022. 10-12 PFIZER, MODERNA, J&J
13. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 31.10.2022. 12:30-14:30 PFIZER, MODERNA, J&J
         
VAŽNO: CIJEPLJENJE SE PROVODI I U SVIM ORDINACIJAMA OBITELJSKE MEDICINE U DOGOVORU SA SVOJIM LIJEČNICIMA