POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE: OPREMANJE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO VSŽ

Vinkovci, 01. lipnja 2017. godine

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 120/16)- nadalje: ZJN 2016,
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu (Naručitelj), objavljuje:

POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE:

OPREMANJE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko srijemske županije u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti: OPREMANJE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE.

Odredbom članka 198. ZJN 2016 pod nazivom «Prethodna analiza tržišta» propisano je da prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu roba, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora  staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od  najmanje pet dana.

Stoga, sukladno prethodnoj odredbi ZJN na službenoj internet stranici (naziv Naručitelja) https://www.zzjz-vsz.hr/, objavljujemo   nacrt   dokumentacije   o nabavi, troškovnik, karakteristične presjeke i tehničke specifikacije za predmetni postupak javne nabave, te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 06. lipnja 2017. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Nakon provedenog savjetovanja razmotriti ćemo se sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata i izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima koje će biti objavljeno na internet stranici (naziv Naručitelja): https://www.zzjz-vsz.hr/.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU